رویداد همتاگزینی فناوری (match making) به همت سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاد دانشگاهی، گروه نوآوری مالی پارس و با حضور سرمایه گذاران ملی برگزار شد.

مدیرکل دفتر هماهنگی فراسازمانی ارتباط با صنعت و دانشگاه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در رابطه با برگزاری رویداد همتاگزینی در هفتمین نمایشگاه نوآوری و فناوری رینوتکس ۲۰۱۹، اظهار کرد: این رویداد بخشی از پروژه͏ ی کارگزاری و توانمندسازی استان͏ های کشوراست که امروز در نمایشگاه رینوتکس برای فعالان نوآور برگزار شد.

فرهاد سنجری، ادامه داد: کارگزاران جهاد دانشگاهی زنجیره͏ ی نوآفرینی را از مرحله͏ ی آموزش آغاز می͏ کنند که خروجی این آموزش͏ ها، تیم͏ های مختلف برای ارائه͏ ی محصولات می͏ شود، این تیم͏ ها در این رویداد برای تجاری سازی محصولات خود به دنبال جذب سرمایه گذار هستند.

وی با بیان این͏ که تیم͏ های مختلف برای ارائه͏ ی محصولات در زمینه͏ ی آی͏ تی و نرم افزار در این رویداد حضور داشتند، گفت: استارتاپ͏ ها زمانی به نتیجه می͏ رسد که موفق به جذب سرمایه گذار برای تجاری سازی محصولات شوند.

مدیرکل دفتر هماهنگی فراسازمانی ارتباط با صنعت و دانشگاه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: این رویدادها باعث توسعه͏ ی استارتاپ͏ ها می͏ شود زمانی که استارتاپی به مرحله͏ ی جذب سرمایه گذار می͏ رسد، قطعا می͏ توانند خدمت یا محصولی را در جامعه توزیع کنند.

وی خاطر نشان کرد: کارگزاران از استان͏ های آذربایجان شرقی، غربی، زنجان، اردبیل، کردستان و کرمانشاه در این رویداد حضور داشتند.

سنجری با اشاره به اجرای طرح سامانه͏ ی ایران نوآفرین، اظهار کرد: زمانی که استارتاپ͏ ها در این سامانه ثبت نام کنند به شرطی که دارای کم͏تر از سه سال سابقه͏ ی کاری داشته باشند، می͏ توانند به مدت سه سال از بیمه و پرداخت مالیات معاف شوند.

هفتمین نمایشگاه فناوری و نوآوری ربع رشیدی (RINOTEX ۲۰۱۹)  در محل نمایشگاه های بین المللی تبریز از ۱۳ آبان گشایش یافته و تا هفدهم آبان͏ سال جاری برپاست.