شرایط پذیرش ریسک (مخاطره) برای سرمایه گذار (تامین کننده) :

  ۱) در این طرح سرمایه گذار (تامین کننده) با علم و آگهی به این امر که در  شرکتی سرمایه گذاری میکند، که دارای سابقه ی عملکردی طولانی نبوده و تازه تاسیس است، و با توجه به اینکه در صورت موافقت شرکت میزان سودآوری طرح میتواند چند صد درصد باشد. این مدل سرمایه گذاری به عنوان سرمایه گذاری با ریسک (مخاطره) بالا طبقه بندی شده, و سرمایه گذار در بدو ورود به سرمایه گذاری با امضای مرامنامه و فرمهای مربوطه این واقعیت را خواهد پذیرفت .

  ۲) نمونه مرامنامه یا آیین نامه یا توافقنامه سهامداران میبایست حتما قبل از پرداخت مبلغ، به صورت دیجیتالی برای هر پروژه تایید و امضا شود . اما هر فرد سرمایه گذار میباست تا حداکثر ۴۵ روز پس از اولین سرمایه گذاری از طریق گروه مالی نوآوری پارس اصل آیین نامه و مرامنامه و توافنامه سهامداران را امضا کرده و با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی گواهی امضای خود را برای گروه مالی نوآوری پارس ارسال کند. (افرادی که با استفاده از زیرساخت های موجود کشور از هر روش مورد تایید قانون برای امضای دیجیتال استفاده میکند، نیاز به مراجعه به دفترخانه و تایید امضا ندارند.)

 

قوانین فی مابین گروه نوآوری مالی پارس و سرمایه گذاران (تامین کننده)

  •  تمام موارد مربوط به رقیق شدن سرمایه؛ در صورت افزایش سرمایه های بعدی یا جذب سرمایه جدید؛ میبایست به طور دقیق سرمایه گذار اطلاع رسانی شود.
  • پس از تکمیل فرآیند های مشارکت توسط سرمایه گذار، عامل باید گواهی شراکت را با میزان دقیق مبلغ وسهم سرمایه گذار (در زمان قرارداد), به همراه تمام اطلاعات مربوط و لازم در پروژه را به تامین کننده سرمایه یا سرمایه گذار اعلام کند. این اعلام میبایست در ابتدا به صورت آنلاین نمایش داده شود. امکان چاپ داشته باشد و سپس گواهی چاپی مهر و امضا شده، از طریق نشانی قانونی پستی برای تامین کننده یا سرمایه گذار ارسال شود.
  • با توجه به میزان ریسک سرمایه گذاری به شیوه crowdfunding، هر فردی(اعم از حقیقی یا حقوقی) در هر پروژه مجاز به حداکثر ۱۰ میلیون تومان یا ۱۰ درصد سرمایه گذاری میباشد، شایان ذکر است که فرد میتواند در پروژه های متعدد سرمایه گذاری کند.
  •  انصراف سرمایه گذار یا تامین کننده مالی تنها در شرایطی امکان پذیر میباشد، که امکان انصراف برای پروژه مذکور درنظر گرفته شده باشد. در غیر این صورت انصراف بعد از پرداخت مبلغ سرمایه گذاری جایز نمیباشد. 
  • تامین کننده حقوقی در صورت انصراف میتواند تاحداکثر ۵۰ درصد از میزان سرمایه خود را عودت کند.
  • تمامی پرداخت ها از طریق درگاه اینترنتی بوده و هیچ پرداختی به صورت نقدی انجام نخواهد شد.
  • سهام سرمایه گذاران مادامی که شرکت متقاضی به صورت عمومی عرضه نشود، نمیتواند به نام سرمایه گذار یا تامین کننده مالی اعم از حقیقی یا حقوقی (زیر یک درصد دارای سهام) منتقل شود.
  • در صورتی که تامین کننده مالی شخصیت حقوقی باشد و هیات مدیره شرکت سرمایه پذیر ورود این سهامدار را به شرکت تایید کرده باشند، با رعایت این موضوع که حداقل سهام باید ۱درصد کل سهام شرکت باشد، شخصیت حقوقی میتواند پس از دریافت تاییده های لازم برای خرید و فروش سهام و همچنین پرداخت کامل هزینه های نقل و انتقال سهم سهام مذکور را به نام خود منتقل کند.
  • سهام تیم کارآفرین (تیم مدیریتی متقاضی) نمیتواند از حالت کنترل خارج شود. کنترل شرکت و هیات مدیره به صورت کامل در دست تیم کارآفرین خواهد بود. به همین دلیل در این میزان افزایش سرمایه برای توسعه شرکت در قالب تامین منابع مالی از طریق تامین مالی جمعی هیچ گاه امکان واگذاری بیشتر از ۳۵ درصد سهام وجود ندارد.
  •   انتقال سهام بدین صورت خواهد بود؛ میزان سهامی که می بایست، به افرادی که در سرمایه گذاری اشتراکی این پروژه یا استارتاپ شرکت کرده اند، تعلق گیرد، به صورت کامل و رسمی به گروه نوآوری مالی پارس منتقل میشود. و گروه نوآوری مالی پارس مسئولیت نگهداریِ اسامی و اطلاعات سهامداران را به صورت کامل به عهده دارد.

  

احراز هویت سرمایه گذار (تامین کننده) به صورت آنلاین

  ۱) آدرس ایمیل که پس از عضویت یک لینک برای آن ارسال میشود و سرمایه گذار میباست ایمیل خود را تایید کند.
  ۲) ارسال پیامک به شماره موبایل برای تایید شماره تلفن
  ۳) ارسال یک کد محرمانه به ادرس پستیِ وارد شده در سایت برای تایید آدرس قانونی سرمایه گذار
  ۴) تایید شماره حساب بانکی که از طریق سرمایه گذار اعلام میشود . در مواردی که بانک از روش های الکترونیکی برای احراز هویت استفاده میکنند اتصال سامانه گروه مالی نوآوری پارس به بانک سرمایه گذار به منزله تایید شماره حساب می باشد.

 

درصد سود گروه نوآوری مالی پارس از محل سود (بازکشت به سرمایه گذار از محل سود حاصل شده از محل فروش شرکت یا عرضه در بورس) 

  درصورتی که شرکت متقاضی عرضه عمومی شده یا سهام شرکت در قالب ادغام و تملک (merge and accusation) در یک شرکت دیگر ادغام شود از محل فروش سهام مرتبط با سرمایه گذاران که مربوط به گروه نوآوری مالی پارس مطابق جدول زیر تقسیم می شود.

  نکته :
۱) درصورتی که سود حاصل از محل فروش سهام کمتر یا مساوی ۱۰۰درصد باشد (نسبت به مبلع اولیه سرمایه گذاری) هیچ مبلغی در قالب سود از محل سود سرمایه گذار به شرکت پارس فاندینگ تعلق نمی گیرد.

  ۲) درصورتی که سود حاصل برای سرمایه گذار (بازگشت سرمایه) نسب به مبلغ اولیه سرمایه گذاری بیشتر از ۲ برابر سود بانکی در دوره سرمایه گذاری باشد به شرح جدول زیر از محل سود حاصله به میزان مشخصی کسر و الباقی به سرمایه گذار پرداخت میشود:

  بین ۲ تا ۳ برابر سود بانکی :   ۵ درصد

  بین ۳ تا ۴ برابر سود بانکی :   ۷ درصد

  بین ۴ تا ۵ برابر سود بانکی :   ۱۴ درصد

  بیش از ۵ برابر سود بانکی  :   ۲۰ درصد

 توجه : منظور از سود بانکی سود متعلق به سپرده های بانکی یکساله( مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی) میباشد.

 

کارمزد نقل و انتقال سهام به اشخاص

  زیر ۳ درصد معادل ۵ درصد رقم سرمایه گذاری + ۱ میلیون تومان

  بالای ۳ درصد معادل ۴ درصد رقم سرمایه گذاری + ۱ میلیون تومان