قوانین مربوط به جذب سرمایه توسط متقاضی

 • سهام تیم کارآفرین (تیم مدیریتی متقاضی) نمیتواند از حالت کنترل خارج شود. کنترل شرکت و هیات مدیره به صورت کامل در دست تیم کارآفرین خواهد بود. به همین دلیل در این میزان افزایش سرمایه برای توسعه شرکت در قالب تامین منابع مالی از طریق تامین مالی جمعی هیچ گاه امکان واگذاری بیشتر از ۳۵ درصد سهام وجود ندارد.
 • شرکت هایی که میخواهند از طریق تامین مالی گروهی، جذب سرمایه نمایند، میباست بصورت سهامی خاص به ثبت رسیده باشند و تمام سهام شرکت سهام عادی بانام باشد. 
 • ارایه گزارش مالی حسابرسی شده توسط حسابرس واجد شرایط، در صورتی که یک سال از ثبت شرکت گذشته باشد. در موارد بالای  ۱۸ ماه ارائه گزارش سود و زیان و  وضعیت مالیاتی شرکت الزامی است.
 • شرکت باید دارای نماد اعتماد باشد (برای مورادی که نیاز به خرید و فروش انلاین دارند)
 • شرکت باید از طرف اتحادیه یا انجمن صنفی استان فعالیت خود باشد مجود فعالیت صنفی داشته باشد.
 • مدیرعامل و اعضای هیات مدیره محدودیت معامله نداشته باشند (برای شرکت هایی با بیش از ۱۲ ماه سابقه فعالیت استعلام و سو پیشینه الزامی است)
 • لیست بیمه پرسنل به صورت کامل رد شده باشد و حق بیمه پرداخت شده باشد.
 • در صورت وجود سهام تشویقی برای پرسنل، میزان و صاحبان سهام تشویقی مشخص شده باشد و تایید هیات مدیره و مجمع رسیده باشد.
 • اطلاعات کامل شرکت شامل: آدرس، شماره تماس، کد اقتصادی، شناسه ملی، اعضا هیات مدیره و مدیرعامل، و همچنین اعضا تیم در سایت شرکت منتشر شده باشد.
 • علاوه بر مجوز اتحادیه کسب در صورتی که موضوع شرکت نیازمند مجوزهای رسمی دیگر باشد, ارائه تمامی مجوزها الزامیست.
 • در هر پروژه باید حداقل و حداکثر میزان جذب سرمایه مشخص باشد، حداقل و حداکثر نمیتواند از حدودی که شرکت مجاز به جذب سرمایه میباشد، بیشتر یا کمتر باشد.
 • در پروژه هایی که امکان پیشبرد با تامین مالی ۶۰ یا ۷۰ درصد از میزان کل سرمایه وجود داشته باشد، پس از تایید مدل تجاری و برنامه کسب و کار جدید توسط پارس‌فاندینگ، سرمایه به متقاضی پرداخت خواهد شد.
 • در برخی از پروژه درصورتی کل سرمایه مورد نیاز از طریق تامین مالی تامین نشود، پارس‌فاندینگ میتواند از منابع مالی خود سرمایه مورد نیاز را تامین کرد. این موضوع باید به اطلاع سرمایه گذار و متقاصی رسیده باشد.
 • در صورتی که بودجه تامین شده از حداقل مورد نیاز کمتر باشد، به دلیل بالا رفتن ریسک اجرایی شدن پروزه، پروژه بسته خواهد شد و تمامی وجوه به سرمایه گذاران و تامین کنندگان بازگشت داده می شود.
 • در هیچ طرحی، امکان دریافت مبالغ بیش از سرمایه مورد نیاز امکان پذیر نیست، و پس از تکمیل بودجه تایید شده، طرح به عنوان پروژه موفق جذب سرمایه بسته شود.

 

 

میزان مجاز تامین سرمایه برای هر استارتاپ

  پس از بررسی کمیته پذیرش استارتاپ، شرکت متقاضی وارد پروسه رتبه بندی میشود، رتبه بندی بر اساس نتیجه بررسی و همچنین با مشارکت گروه نوآوری مالی پارس بوده، و درجات رتبه مابین ۱ تا ۵ ستاره میباشد.

  استارتاپ های تک ستاره : امکان جدب سرمایه در این مرجله وجود ندارد، و میتوانند به بازار ایده فرابورس مراجعه نمایند.

  استارتاپ های دو ستاره  :  تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان، طی یک مرحله، در سال اول

  استارتاپ های سه ستاره : تا سقف ۷۰۰ میلیون تومان، طی یک یا دو مرحله، در سال اول

  استارتاپ های چهار ستاره : تا سقف ۱,۲۰۰ میلیون تومان، در سال اول

  استارتاپ های پنج ستاره  : تا سقف ۲,۰۰۰ میلیون تومان، در سال اول یا دوم

 

حق عضویت و ورودی برای پذیرش استارتاپ و شروع مراحل سرمایه گذاری (به میزان جذب سرمایه)

از ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان :  ۵۰۰ هزار تومان

از ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان :  ۷۵۰ هزار تومان

از ۱۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان: ۱ میلیون تومان

از ۲۵۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان : ۳ میلیون تومان

از ۵۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان : ۵ میلیون تومان

از ۷۰۰ تا ۱۲۰۰ میلیون تومان : ۶ میلیون تومان

از ۱۲۰۰ تا ۲۰۰۰ میلیون تومان : ۸ میلیون تومان

 

میزان کارمزد از محل جذب سرمایه (در صورت موفقیت مرحله جذب سرمایه)

تا۵۰۰  میلیون تومان:  ۶ درصد

از ۵۰۰ تا ۱۲۰۰ میلیون تومان:  ۴ درصد به میزان مازاد بر ۵۰۰ میلیون

از ۱۲۰۰ میلیون تومان تا ۲۰۰۰ میلیون تومان:  پلکانی به نسبت مازاد بر ۱۲۰۰ میلیون

 

 

پذیرش استارتاپ : 

برای اطلاعات بیشتر در خصوص مراحل و شرایط پذیرش صفحه پذیرش استارتاپ را مطالعه کنید.

 

ثبت نام متقاضی دریافت سرمایه